Lycée Costa de Beauregard - Chambéry (73) - Savoie - Auvergne-Rhône-Alpes - France

Lycée Costa de Beauregard Chambéry - Savoie (73) - Auvergne-Rhône-Alpes